Elisabeth Svantesson (M)

LivePartiledartal

2024, 31 maj, 14:00 – 14:25

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Moderaterna

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Finansminister och 1:e vice ordförande i partistyrelsen för Moderaterna, Elisabeth Svantesson.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program