Nooshi Dadgostar (V)

LivePartiledartal

2024, 31 maj, 18:30 – 19:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Vänsterpartiet

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Partiledare för Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program