Järvaveckan är den självklara mötesplatsen för social hållbarhet, inkludering och mångfald. 2023 fortsätter med den digitala satsningen och fysiska möten med utställningar och aktiviteter på plats.

HITTA HIT
Ta tunnelbana till Tensta och promenera eller ta buss 514 eller 179 till Enbacksskolan eller Spånga Idrottsplats. Parkeringen i direkt anslutning till Spånga IP är avstängd under hela evenemanget, det finns få parkeringsplatser i området. Vi rekommenderar att åka kommunalt för att undvika onödig trängsel på gatorna och belastning på miljön

JÄRVAVECKAN 2023
Datum: Onsdag 31 maj–lördag 3 juni
Öppettider: 14.00–20.00
Plats: Spånga IP
Adress: Solhems hagväg 2, 163 56 Spånga
Evenemanget är helt kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan.

För besökare: Evenemanget är helt kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan för besökare.

Utställare: boka ditt deltagande genom att logga in (om befintligt konto) eller skapa ny konto (ny användare). Vi godkänner nya användare eftergranskning. Inom kort kan alla som har ett konto se och boka aktiviteter.

YouTube player

JÄRVAVECKAN 2022

Vi vill tacka alla utställare, besökare och våra partner för 2022. Du kan se Järvaveckan 2022s digitala bibliotek – Järvaveckan Live – på https://live.jarvaveckan.se/

I den digitala biblioteket finns 50 timmars livesändning med fokus på humor, musik och mat såväl som djupgående samtal och politiska debatter. I videon här kan du se en kort summering från Järvaveckan 2022.

Vill du engagera dig i Järvaveckan?

Loading...

Tillsammans med andra företag, organisationer, initiativ och personer åstadkommer Stiftelsen The Global Village förändring. Våra engagerade partners är viktiga för oss då vi har sett att fantastiska saker kan hända genom tvärsektoriellt samarbete. Tillsammans jobbar vi för en positiv samhällsutveckling och skapar en bättre framtid för alla!

Att vara företagspartner till oss innebär ett långsiktigt och nära samarbete som bygger på social hållbarhet. En hållbarhet, som i sin tur bygger på inkludering där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. Och där var och en har möjlighet att skapa sin framtid. Samtidigt ger det medarbetarengagemang, ökat förtroende hos kunder och möjlighet att lära känna nya marknader, framtida kollegor och kunder.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig, kontakta oss för mer information.

OM OSS

Loading...

Järvaveckan startades 2016 av Ahmed Abdirahman som ett initiativ med syfte till att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter och företagsledare. Snabbt har den blivit en självklar del av svensk samhällsdebatt. Under sommarveckorna på Järvaområdet, har tusentals rekryteringar gjorts, otaliga politiska samtal först och ett tjugotal artister uppträtt.

Järvaveckan är till för fler än dem som redan är invigda i det politiska samtalet, och ämnar attrahera dem som inte tidigare varit intresserade av politik och samhällsfrågor. Det officiella programmet behandlar just aktuella samhällsfrågor, de är kostnadsfria och öppna för alla. Järvaveckan möjliggörs och skapas med och av alla som på olika sätt deltar – besökare, utställare, talare och partners.

 2019 engagerade Järvaveckan över 50 000 människor på plats på Spånga IP och 2021 startades även Järvaveckan Live, en redaktionellt oberoende kanal, som nu passerat över en miljon streamade minuter med sitt innehåll

Järvaveckan drivs av Stiftelsen The Global Village. https://theglobalvillage.se/

HUVUDPARTNERS:
PARTNERS:
SAMARBETSPARTNERS:
MED STÖD FRÅN:

KONTAKTA OSS

Är du utställare och vill boka tältplats och/eller seminarietid på Järvaveckan 2023?
Besök vår bokningssida. Här kan befintliga kunder logga in, och nya kunder kan skapa ett konto gratis. Vi godkänner nya konton efter granskning. På bokningssidan hittar du generell information on Järvaveckan samt priser, öppettider, tema mm.

Har du övriga frågor?
Kontakta oss på info@jarvaveckan.se. Ange för- och efternamn, organisation och mobilnummer tillsammans med din fråga, så återkommer vi.