Magdalena Andersson (S)

LivePartiledartal

2024, 1 juni, 14:30 – 15:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Socialdemokraterna

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Partiledare för Socialdemokraterna, Magdalena Andersson.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program