Amanda Lind (MP)

LivePartiledartal

2024, 29 maj, 18:30 – 19:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Miljöpartiet

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Språkrör för Miljöpartiet.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program