Jakob Forssmed (KD)

LivePartiledartal

2024, 31 maj, 14:30 – 15:00

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Medarrangör: Kristdemokraterna

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Kristdemokraternas förste vice partiordförande, Jakob Forssmed.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program