Möt civilsamhällets goda krafter

Övrigt

2024, 29 maj – 1 juni, 12:00 – 19:00

Spånga IP

Arrangör: Järvaveckan

Besök civilsamhällets tält på Järvaveckan och träffa olika ideella föreningar och organisationer! Ta del av en spännande mötesplats där du kan knyta nya kontakter, engagera dig i samhällsfrågor och lära dig mer om det ideellt arbete som bedrivs i samhället. Utforska olika initiativ och projekt och låt dig inspireras av människor som brinner för att göra skillnad.

ONSDAG 29 MAJ – TORSDAG 30 MAJ

EN FRISK GENERATION

En Frisk Generation är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – här kan alla vara med. Vi erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande familjeaktiviteter, två gånger i veckan vid minst 70 tillfällen, under ett skolår. En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla.

JÄRVA HUB

Järva HUB – vi vill ta över utförs av IOGT Spånga blåbandsförening och 4Inclusion. Tillsammans vill vi skapa de rätta förutsättningar och möjligheter för ungdomar i ålder 14-25 år till att komma in i föreningslivet där vi (tillsammans) förverkligar ungas idé till verklighet. Vi vet att det kan kännas klurigt att dra igång saker. Därför är vi här för att peppa dig från start till mål. Låt oss hitta på roliga lokala aktiviteter utifrån dina intressen.  

RINKEBY FESTIVALKOMMITTE

Rinkebyfestivalen startades som är en musikfest som sedan 1974 i princip årligen genomfördes i södra Järva fram till slutet av 1990-talet. Den har sedan dess återuppstått i olika konstellationer och på samma plats i Järva, nämligen Rinkeby Torg. Med en tanke om en förståelse för det mångkulturella skapades en mötesplats för kulturen på torget. Med åren utvecklades festivalen: kryddiga dofter från världens alla hörn och bakgator blandades med busslaster med människor från hela landet för att vara med om två dagars festligheter med musik, dans och mat. Under några år har festivalen bara anordnats sporadiskt i olika former. När festivalen var som populärast hade man nästan 10 000 besökare från hela Stockholm.

SOCIALA MISSIONEN

Sociala Missionen arbetar för att människor i utsatta livssituationer ska kunna tillvarata sina rättigheter genom kostnadsfri juridisk och socialrättslig rådgivning. De är en allmännyttig ideell organisation med social och diakonal inriktning och finns för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge hopp. Sociala Missionen har en öppen mottagning i Stockholm dit människor kan vända sig för att få juridisk hjälp och driver även olika projekt och mötesplatser riktade till människor med flyktingbakgrund, äldre och barnfamiljer i utsatthet. 

SPRÅKKRAFT

Språkkraft är en allmännyttig ideell förening som arbetar med att öka integrationshastigheten i Sverige. Vi erbjuder lösningar som hjälper invandrare att utveckla sin svenska genom att konsumera svenska medier. Språkkrafts applikationer för lärande i svenska språket är helt kostnadsfria för användarna, och med apparna Språkkraft Läscoach, med stöd för video, nyheter, e-böcker, webbsidor, musik, och numera även podcasts, samt tidigare SVT Språkplay och UR Språkplay med stöd för TV, har Språkkraft sedan 2015 nått över 650 000 användare i målgruppen. Under Järvaveckan används Språkkrafts senaste app Språkkraft LIVE, som ger språkstöd i realtid för den svenska som talas under möten, seminarier, presentationer och samtal.

STHLM BIKE CK

Vi är en idéburen förening som egentligen kom till för att vi ville skapa ett bilfritt ”njut” cykellopp i Stockholm. Med ena foten i cykelns värld upptäckte vi att få barn cyklar. Då föddes idén till Cykelskolan. Idag, 10 år senare har vi träffat över 21 000 barn i F-klass på skoltid. I lektonsform lär vi den cykla och trafikvett. Vi har med oss ALLT. Avtal sker med kommun eller privat aktör. 27% av våra 6 åringar kan inte cykla, det måste vi hjälpas åt att ändra på. Och loppet, ja det går den 1 september i år. Allt överskott går till Cykelskolan.

TOBIASREGISTRET

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller och arbetar med att varje sjuk patient i behov av en stamcellstransplantation ska hitta en matchande donator. Alla mellan 18-35 år kan gå med i registret, en handling som bara tar ett par minuter men som kan rädda någons liv. Idag finns 242 000 personer med i registret, men vi behöver bli fler. Framförallt behöver vi få in fler unga män med utomeuropeisk bakgrund, för att fler patienter ska få en chans att överleva. Läs mer på tobiasregistret.se

FREDAG 31 MAJ – LÖRDAG 1 JUNI

BOKHYLLAN

”När jag växte upp, jobbade min mamma extra efter passen som hemsamarit, och cyklade runt och sålde hudvårdsprodukter. Det var för att köpa en bokhylla. En dag stod den där, mitt i vardagsrummet, och vi fyllde den tillsammans. Vi barn skulle få kunskap, för att kunna få jobb och hopp om en bättre framtid. Men också bildning – för att bli ifrågasättande, delaktiga, empatiska medborgare, med motståndskraft mot propaganda och hat,” sa Stefan Löfven i ett tal från 2018 i Almedalen. Utan att han visste om det formulerade han precis då Bokhyllans viktigaste grundpelare. Barnlitteraturen bör vara lättillgänglig så fler barn och ungdomar kan känna sig delaktig och inkluderade i det svenska samhället. Därför finns vi, Bokhyllan, som en del av de som sprider tillgängliggör barn- och ungdomslitteraturen.

BROTTSOFFERJOUREN I VÄSTERORT

Brottsofferjouren i Västerort är en ideell förening som stöttar brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Med hjälp av våra volontärer erbjuder vi stödsamtal, information om rättigheter, rättsprocessen och ekonomisk ersättning. Vi kan följa med som stöd till polis och domstol och hjälpa till praktiskt med att fylla i ansökan om ersättning. Allt stöd är gratis och vi har tystnadslöfte. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets hjälpinsatser. Besök oss på Järvaveckan om du behöver information eller stöd eller är intresserad av att engagera dig i vår verksam

FÖRORTS ENTREPENÖRER

FörortsEntreprenörer är en ideell förening som som syftar till att stärka och inspirera entreprenörskap i förortsmiljöer. Föreningens mission är att skapa en plattform där individer kan mötas, utbyta idéer, och utveckla sina affärsverksamheter. Föreningen strävar efter att erbjuda resurser som utbildning, mentorskap och nätverksmöjligheter för att främja ekonomisk tillväxt och innovation. Genom att arbeta tillsammans vill de bidra till en mer jämlik och inkluderande näringslivsutveckling, där alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att förverkliga sina entreprenörsdrömmar.

LÄSFRÄMJARINSTITUTET

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som erbjuder verksamhet med socialt, kulturellt och pedagogiskt innehåll för barn 3-9 år och deras medföljande vuxna, samt även verksamhet i andra format för ungdomar, skola/förskola och utbildning till yrkesgrupper det berör. I Läslandet får barn och deras vuxna en meningsfull, innehållsrik och kostnadsfri fritidsaktivitet med fokus på läsning och konstnärliga processer.

SPRÅKKRAFT

Språkkraft är en allmännyttig ideell förening som arbetar med att öka integrationshastigheten i Sverige. Vi erbjuder lösningar som hjälper invandrare att utveckla sin svenska genom att konsumera svenska medier. Språkkrafts applikationer för lärande i svenska språket är helt kostnadsfria för användarna, och med apparna Språkkraft Läscoach, med stöd för video, nyheter, e-böcker, webbsidor, musik, och numera även podcasts, samt tidigare SVT Språkplay och UR Språkplay med stöd för TV, har Språkkraft sedan 2015 nått över 650 000 användare i målgruppen. Under Järvaveckan används Språkkrafts senaste app Språkkraft LIVE, som ger språkstöd i realtid för den svenska som talas under möten, seminarier, presentationer och samtal.

STOCKHOLMS LÄNS BLÅBANDSUNGDOM

Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet. Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

STOLTA FÖRÄLDRAR TILL HBTQi+ BARN STOCKHOLM

Vi är ett ideellt nätverk bestående av föräldrar till hbtqi+ barn som är medlemsgrupp inom RFSL Stockholm. Nätverket Stolta Föräldrar har funnits sedan 1998. Vi riktar vår verksamhet till föräldrar som behöver stöd, vill öka sina kunskaper och förstå sina barn bättre och/eller utbyta erfarenheter med andra föräldrar till hbtqi+ barn. Vi arbetar bl a. med samtal, erbjuder cafékvällar som mötesplats, anordnar föreläsningar, studiecirklar etc. En gång om året ordnar vi en Temahelg som möjliggör deltagande från andra delar av Sverige än bara Stockholm. På Temahelgen blandar vi föreläsningar med samtalsgrupper och erfarenhetsutbyte. Vi deltar i Pride och Pride House, samt samlar ca 1000 deltagare till Prideparaden årligen. Vi är också med i Prideparken och möter där föräldrar, så väl som barn och anhöriga. 

SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET

Svenska Barnmorskeförbundet driver opinionsarbete för barnmorskans profession, allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, barnmorskors arbetsvillkor och möjligheten till olika vårdformer. SBF är även ett fackförbund som organiserar barnmorskor genom SRAT. En profession – En organisation.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program