RESEARCH

Järvaveckan Research fördjupar insikter och debatt genom att ge utrymme åt de röster och perspektiv som traditionellt förbises. Vår research är tänkt att bryta ytterligare ett slags utanförskap, nämligen det som uppstår när många har bestämda uppfattningar om områden och befolkningsgrupper utan att egentligen få sig en bredare bild av verkliga förhållanden och kunskap.

Senaste rapporterna

Om Järvaveckan Research

Ett nytt perspektiv på det Svenska utanförskapet

Järvaveckan Researchs rapporter vilar på vetenskaplig grund, där vi tar stöd av etablerade undersökningsföretag och statistik från myndigheter. Rapporterna produceras i samarbete med och finansieras av en rad olika aktörer, inklusive stiftelser, myndigheter och näringsliv.

Ingen annan aktör i Sverige arbetar så systematiskt som vi med att erbjuda statistik om utsatta områden, invånarna där och demografiskt växande befolkningsgrupper, såsom personer med utomeuropeisk bakgrund. Vår research är tänkt att bryta ytterligare ett slags utanförskap, nämligen det som uppstår när många har bestämda uppfattningar om dessa områden och befolkningsgrupper utan att egentligen få sig en bredare bild av verkliga förhållanden och kunskap.


Ett tema för rapporterna är specialstudier av olika demografiska grupper beroende på ursprungsland – områdena och grupperna präglas ju av stor variation. Andra slags teman handlar om enskilda frågor, bland annat arbetsmarknad, demokrati och valdeltagande, digital inkludering, näringsliv och företagande.

Våra kunskapspartners

Våra rapporter har uppmärksammats i