Järvaveckan

Vi jobbar för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, ska bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Vi är arrangör av Sveriges viktigaste mötesplats för samhällsengagerade företag, organisationer, civilsamhälle, myndigheter, politiker och medborgare – Järvaveckan.

Arrangörens Program