Ungdomarna, gängen och idrotten

LiveSeminarium

2024, Torsdag 30 maj, 13:45-14:30

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Frälsningsarmén

Ämne: Barn och unga

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Frälsningsarmén vill berätta vilka aktuella sociala utmaningar vi ser i samhället, vad civilsamhället kan göra och fråga politiker om vilka lösningar de ser och hur vi kan samverka. Seminariet utgår från Frälsningsarméns erfarenheter på plats i Järvaområdet med våra sociala verksamheter.

Moderator

Maria Olausson

Frälsningsofficer

Frälsningsarmén

Paneldeltagare

Tobias Baudin

Partisekreterare (S)

Socialdemokraterna

Jakob Olofsgård

Partisekreterare (L)

Liberalerna

Carin Götblad

Polismästare

Polismyndigheten

Johan Lindvall

Generalsekreterare

SEF Svensk Elitfotboll

Fredrik Söderberg

Klubbdirektör/VD

AIK

Gabriel Tshidimu

Ungdomskonsulent

Frälsningsarmén

Julia Adolfsson

Verksamhetsansvarig

Frälsningsarmén

ARRANGÖR

Frälsningsarmén