Människohandeln i Stockholm – syns inte, finns inte?

Hur kan vi minska människohandeln och arbetskraftsexploatering i Stockholm? Ytterst få som har utsatts för människohandel eller människoexploatering har fått tillträde till det svenska systemet. Hur tillvaratar vi brottsoffrens rättigheter? Möt Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens och Akalla kvinnocenter. Panelsamtal med politiker om hur vi förebygger motverkar människohandel genom att minska risker för exploatering och ger utsatta tillgång till skydd, stöd och rättigheter som potentiella brottsoffer.

Moderator

Madeleine Sundell

Jurist och nationell samordnare mot människohandel

Frälsningsarmén

Paneldeltagare

Andrea Hedin (M)

Oppositionsborgarråd, ledamot socialnämnden

Stockholms stad

Alexander Ojanne (S)

Borgarråd, ordförande socialnämnden

Stockholms stad

Jan Jönsson (L)

Oppositionsborgarråd, vide ordförande socialnämnden

Stockholms stad

Cecilia Nilsson

Samordnare

Frälsningsarméns Traffickingcenter Safe Havens

Karin Asplund

Verksamhetsansvarig

Frälsningsarmén Kvinnocenter i Akalla

ARRANGÖR

Frälsningsarmén