Norden-mingel

Seminarium

2024, Onsdag 29 maj, 16:15-17:00

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Nordens Välfärdscenter

Medarrangör: Nordiska ministerrådet, Föreningen Norden Stockholm

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

ARRANGÖR

Nordens välfärdscenter