En skola för alla – men hur får vi med pojkarna?

Seminarium

2024, Onsdag 29 maj, 15:00-15:45

Seminariescen: Göteborg

Arrangör: Nordens Välfärdscenter

Medarrangör: Nordiska ministerrådet

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Skolsystemet i Norden ska garantera alla barn och unga en bra utbildning. Men hur väl fungerar det, och hur ska vi se till att även pojkarna når sin fulla potential? Pojkarna presterar sämre än flickor i skolan i hela Norden, och klyftan är särskilt tydlig mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund. Vilka faktorer ligger bakom skillnaderna i skolresultat, och vilka konsekvenser har de för pojkarna själva och för samhället? Är det därför pojkarna löper en högre risk att hamna snett i livet? I seminariet diskuteras hur vi kan bygga en skola för alla. Hur kan vi hjälpa pojkarna komma i kapp? Vilken roll spelar läraren, utbildningssystemet och skolpolitiken? Kan vi lära oss något av de många unga som klarar skolan bra och av hur skolan fungerar i de andra nordiska länderna?

Moderator

Åsa Sandberg

Moderator, TEDx föreläsare och samhällsförbättrare

Paneldeltagare

Carina Mood

Professor

Stockholms universitet

Christine Namdar

Forskare

Åbo Akademi, Finland

Anders Österberg

Biträdande finansborgarråd

Stockholms stad

Shahin Khosravi

Ledamot

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)

Kaisa Kepsu

Seniorrådgivare

Nordens Välfärdscenter

ARRANGÖR

Nordens välfärdscenter