Hur bygger vi ett tryggt samhälle tillsammans?

När vi talar om trygghet pratar vi ofta OM, och inte MED unga. Ta chansen att vara med på ett samtal där vi gör precis tvärtom! Du har möjligheten till att delta i workshopen ”Hur bygger vi ett tryggt samhälle tillsammans?” med våra unga Fredsambassadörer i Järva & Vi behövs deltagare från Järva som har utbildats i att skapa forum för samtal om frågor som rör trygghet och inkludering. Seminariet sker i ett format där ungdomarna leder samtal i smågrupper för att vi tillsammans ska svara på vad som bygger ett tryggt och inkluderande samhälle. Medverkande kommer vara representanter från myndigheter, polis, stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, fältare, ungdomsenheten, civilsamhället, unga, med flera. Platserna är begränsade: OSA senast 28/5 till samrand.faik@fryshuset.se

Moderator

Samrand Faik

Projektledare Fredsambassadörerna

Stiftelsen Fryshuset

Fredsambassadörerna är ett samarbete mellan Fryshuset och stadsdelen Järva inom ramen för ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som har pågått sedan 2022 och fortsätter under 2023. Vi utbildar 16 unga om året i konfliktlösning, medling och självledarskap.

ARRANGÖR

Järvas Fredsambassadörer – en del av Fryshuset i Husby