Järvas Fredsambassadörer – en del av Fryshuset i Husby

”Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!”
Vi erbjuder en unik mötesplats där unga ges möjligheter att växa och utvecklas genom att utforska sin potential och uttrycka sina talanger samtidigt som vi målinriktat arbetar för att öka deras självkänsla, självständighet och ledarskapsförmågor. Vi bygger tillit och relation. Vi utvecklar positiva sammanhang för unga där lusten att delta och gemensamma passioner överbryggar olikheter och skapar motivation och framtidstro.

Med över 60 projekt och verksamheter, som är uppdelade i fyra huvudområden – Ungdomskultur, Föredöme & Framtidstro, Skolor och Arbete & Entreprenörskap – erbjuder Fryshuset en rad olika aktiviteter och program, som inkluderar workshops, utbildningar och mentorskap.