Företagande i utsatta områden

28 maj 2024

Med: FAR

Rapporten Företagande i utsatta områden undersöker förutsättningarna för att starta och driva företag i utsatta områden  i jämförelse med övriga Sverige. Genom att analysera svar från företagare lyfter rapporten fram skillnader i till exempel resursanvändning, tillväxtambitioner, ekonomiska utmaningar, nöjdhet med försäkrings- och banktjänster, säkerhet, digitalisering och behov av stöd. Rapporten syftar till att ge förståelse för de utmaningar och möjligheter som företagare i olika delar av landet står inför. Med rapporten hoppas vi att beslutsfattare och andra intressenter ska kunna skapa bättre förutsättningar för företagande i hela Sverige.

Kunskapspartner

FAR

FAR