Näringslivet

näringsliv

1 jun 2023

Med: PwC

I denna undersökning intervjuades 1 046 företagare inom små – och mellanstora företag. Respondenterna fick besvara frågor om arbete med inkludering och mångfald, inklusive vilka hinder och möjligheter de ser i detta arbete i det egna företaget. Resultaten presenteras på en övergripande nivå samt baserat på storlek på företag, utifrån kon av respondenten samt om företaget redan idag arbetar med inkludering och mångfald.

Undersökningen visar bland annat att 24 procent av företagen arbetar aktivt för att öka inkludering och mångfald på sin arbetsplats. Majoriteten, 53 procent, anser att svenska företag bör göra mer för att förbättra integrationen i samhället. Bara 1 procent av företagen har engagerat sig genom att öppna upp kontor eller verksamhet i utsatta områden. Endast 4 procent av företagen har en mångfalds- och inkluderingsansvarig i ledningsgruppen.

Enligt undersökningen menar 59 procent att lägre arbetsgivaravgifter eller annat ekonomiskt stöd vid anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden kan öka mångfalden. Vidare anser 76 procent att det behövs politiskt stöd för språkutbildning av anställda som inte talar svenska. Nästan hälften, 49 procent, ser ingen motsättning mellan att rekrytera på meriter och samtidigt verka för att öka etnisk mångfald.

Kunskapspartner

PwC

PwC