Lantbrukarnas Riksförbund

LRF är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. Vi har 140 000 medlemmar som driver 70 000 företag. De flesta medlemmar har företag inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier omsätter tillsammans 143 miljarder kronor Det är 3,6 procent av landets BNP