Jorden, skogen och människorna – Sveriges bästa beredskap

Om vikten av ett blomstrande grönt näringsliv både i fredstid och för att ha en god beredskap i tider av kris. Och vad behövs för en god beredskap? Jo, unga, smarta och drivna människor som vill studera och jobba för de gröna näringarna. Och det är inte bara i Sverige som behovet är stort – även i resten av världen. Därför är det gröna näringslivet en framtidsbransch. Möt LRFs VD i samtal med andra experter på jord, skog och beredskap. Hur ser vi till att vi är förberedda när krisen kommer? Vi pratar om hur hållbart jord- och skogsbruk stärker ett lands beredskap mot kriser och utmaningar, men också vikten av utbildning och integration för att stärka branschen och bygga en inkluderande och hållbar framtid.

Moderator

Anna Karin Hatt

VD och koncernchef

Lantbrukarnas Riksförbund

Paneldeltagare

Sabinor Haas Lönnroth

Program Director F1RST

Stockholm School of Economics

Camilla Lundberg Ney

Head of Political Affairs

We Effect

Ingvar Lindholm

Försvarsråd och Sveriges representant i NATOs Resilience Committe

NATO

Katarina Wolf

Riksordförande

LRF Ungdomen

ARRANGÖR

Lantbrukarnas Riksförbund