Skolmat på schemat: Hur blir skolmåltiderna mer jämlika?

LiveSeminarium

2024, Onsdag 29 maj, 12:30-13:15

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Skolmaten lägger grunden för goda, hälsosamma och hållbara matvanor genom hela livet och har stor betydelse för lärande, utveckling och hur barn och ungdomar tillgodoser sig kunskap. I Skolmatskommissionens slutrapport finns en rad förslag för att uppnå en mer jämlik skolmåltid i landet: Inför en nationell skolmåltidspeng, låt skolmåltiden synas i kommunernas årsbokslut, utöka tillgången på skolmat under skoldagen, integrera mat och måltider i skolans övriga verksamhet och inför obligatorisk skollunch även i gymnasiet, är några av förslagen. Skolmatskommissionen, kostansvariga i kommuner, Sveriges Elevkårer, Kost & Näring och Sveriges Skolledare diskuterar kreativa lösningar och vad som krävs för att förbättra elevers förutsättningar att äta sig mätta, må bra och prestera i skolan.

Moderator

Anna Nilsson

Politisk chefredaktör

Land Landbruk

Paneldeltagare

Kajsa Asp Jonson

Leg. dietist och huvudsekreterare i (den nu avslutade) Skolmatskommissionen

Fredrik Lundquist

Kostchef i Karlstad kommun

Charlotte Müntzing

Avdelningschef och kostchef i Vallentuna kommun

Jonatan Lamy

Vice ordförande för Sveriges Elevkårer

Camilla Wiström

Kost & Näring, fokusgrupp Förskola & Skola och måltidschef i Katrineholms kommun

Emil Kilsäter

Rektor Stockholms Stad och företrädare för Sveriges Skolledare

ARRANGÖR

Lantbrukarnas Riksförbund