Chiesi Pharma AB

Utställare

2024, 29 maj – 1 juni, 12:00-19:00

Tältplats: B01

Arrangör: Chiesi Pharma AB

Medarrangör: Astra Zeneca

Ämne: Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

PANELSAMTAL Hur minskar vi dödligheten i KOL? KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hur skapar vi ett samhälle där människor som lever med KOL får rätt vård och dödsfallen minskar? I ett panelsamtal diskuteras hur vi tillsammans kan jobba för att KOL ska prioriteras i sjukvården. Hur kan patienter få hjälp tidigare och hur kan sjukvården bli bättre på att följa myndigheternas riktlinjer? Och på vilka sätt kan vi minska antalet dödsfall, mänskligt lidande och kostnader i sjukvården? Panelen: – Anders Åkesson, ordförande Riksför­bundet HjärtLung – Nikolaos Lazarinis, specialistläkare i lungmedicin och allergologi, Karolinska Universitetssjukhuset – Emelie Antoni, Country President Nordic & Sweden AstraZeneca – Olav Fromm, VD, Chiesi Nordic

Highlights

29 maj

PANELSAMTAL 29/5 kl 12.30-13.15 Hur minskar vi dödligheten i KOL? KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hur skapar vi ett samhälle där människor som lever med KOL får rätt vård och dödsfallen minskar? I ett panelsamtal diskuteras hur vi tillsammans kan jobba för att KOL ska prioriteras i sjukvården.

30 maj

Funderar du på hur det står till med din lunghälsa? I vårt tält kan du träffa en astma/KOL-sjuksköterska för ett lungtest. Kom och testa dina lungor i vårt tält under Järvaveckan!

31 maj

Funderar du på hur det står till med din lunghälsa? I vårt tält kan du träffa en astma/KOL-sjuksköterska för ett lungtest. Kom och testa dina lungor i vårt tält under Järvaveckan!

1 juni

Funderar du på hur det står till med din lunghälsa? I vårt tält kan du träffa en astma/KOL-sjuksköterska för ett lungtest. Kom och testa dina lungor i vårt tält under Järvaveckan!

ARRANGÖR

Chiesi Pharma AB