Från Bryssel till Byn – hur Järva kan påverka politiken

Sandra Ivanovic Rubin, sjukvårdspolitiker, Aida Badeli, kommunpolitiker, och Shannet Fessehazion i ett samtal som handlar om besluten som tas i Stockholm, regionen och EU. Beslut som fattas inom EU påverkar många aspekter av din vardag, inklusive handel, miljö, arbete och konsumentskydd. Genom att rösta kan du bidra till att forma dessa beslut och se till att de återspeglar dina intressen och värderingar. EU står inför många utmaningar och möjligheter, från klimatförändringar till transport- och migrationsfrågor. Ditt deltagande i EU-valet ger dig möjlighet att påverka vilken riktning EU tar och vilka frågor som prioriteras. Vi berättar hur du kan påverka.

Moderator

Shannet Fessehazion

Miljöpartiet Stockholms stad

Paneldeltagare

Sandra Ivanovic Rubin

Sjukvårdpolitiker

Region Stockholm

Aida Badeli

Ledamot

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Shannet Fessehazion

Ersättare

Järva stadsdelsnämnd

ARRANGÖR

Miljöpartiet