Digital inkludering

digital inkluderingdigitala tjänsterinternet

31 maj 2023

Med: Google Sverige

Denna undersökning beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden har för vanor när det kommer till digitala tjänster och internet. Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur internetanvändningen bland personer bosatta i utsatta områden ser ut. Undersökningen syftar även till att bidra med insikter om hur många som upplever någon form av digitalt utanförskap och om detta utanförskap på något sätt skiljer sig från den svenska allmänheten.

Hur ofta man använder sig av internet är på samma höga nivå bland både de tillfrågade i utsatta områden och i den svenska allmänheten. Denna likhet återkommer i andra svar som rör frågade kopplade till grundläggande användning av internet och digitala tjänster. Samtidigt ser vi att i vissa frågor finns det intressanta skillnader både inom utsatta områden samt i relation till den svenska allmänheten.

Kunskapspartner

Google Sverige

Google Sverige