Digital inkludering och utanförskap i Sverige

digital inkluderingdigitala tjänsterinternet

8 maj 2024

Med: Internetstiftelsen

I en tid av ökad digitalisering är det viktig att alla medborgare har tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg och tjänster på lika villkor. Vår rapport om digital inkludering och utanförskap  Sverige i samarbete med Internetstiftelsen visar att trots en ung och i många fall mycket digital befolkning finns tecken som tyder på att tillgången till det offentliga digitala Sverige inte är lika hög i utsatta områden jämfört med övriga Sverige.

Järvaveckan Research har för andra året i rad undersökt hur grupper som ofta förbises i nationella undersökningar, invånare i utsatta områden och personer med utländsk bakgrund, upplever och har förutsättningar för att delta i det digitala samhället. Dessa grupper är inte ensamma om att riskera ett digitalt utanförskap. Det är tidigare känt att personer med funktionsnedsättningar och pensionärer möter svårigheter eller har lägre användningsgrad än övriga i samhället. Därför är det viktigt att försöka kartlägga hur förutsättningarna ser ut för olika grupper i vårt samhälle.

Boende i utsatta områden utgör en betydande del av samhället där vi har begränsad kunskap på flera områden. Ett av dessa områden är digitaliseringens konsekvenser, särskilt hur digitala vanor som användning av e-tjänster, digitala prenumerationer och erfarenheter av internets baksidor, som bedrägerier eller oro över vad barnen gör online, ser ut och om de skiljer sig från vad vi ser i andra delar av samhället. För att undersöka detta har Järvaveckan Research, i samarbete med Internetstiftelsen, gett Indikator Opinion uppdraget att undersöka digital inkludering och utanförskap hos invånarna i socioekonomiskt eftersatta områden.

Pressmeddelande

Pressmeddelande – Digital inkludering och utanförskap i Sverige

PDF

Kunskapspartner

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen