Arbetsmarknad

arbetslivarbetsmarknad

28 maj 2023

Med: H&M

Denna undersökning beskriver hur människor i Sveriges 60 mest utsatta områden för nuvarande upplever arbetsmarknaden och arbetslivet i Sverige och vilka deras eventuella arbetsgivare skulle vara om de fick välja. Syftet med undersökningen i utsatta områden är att samla in insikter om hur arbetsmarknaden och arbetslivet i Sverige upplevs av målgruppen. Det främsta fokuset är kring målgruppens erfarenheter, förhoppningar och perspektiv. Undersökningen har besvarats av 1000+ personer i landets 60 utsatta område samt 1000+ personer från svenska allmänheten.

Resultatet för den svenska allmänheten och utsatta områden presenteras på totalnivå samt undergrupper, där vi ser hur dessa svar skiljer sig från totalens svar från utsatta områden. De undergrupper som bland annat nämns i rapport är kön, ålder, vilket område man bor i, sysselsättning och om man är född i Sverige eller utanför Sverige.

Kunskapspartner

H&M

H&M