Sakpolitik och förtroende, integration och arbetsmarknad, trygghet och lokalsamhälle

arbetsmarknadförtroendePerspektivtrygghet

12 jun 2019

Med:

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker kring olika frågor. Undersökningen innehåller frågor om samhället, närområdet, förtroende för olika institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige. Nytt för i år är även ett par frågor som rör privatekonomi.

Undersökningens resultat presenteras utifrån gruppens totala svar men undergruppers svar kommenteras och lyfts fram genomgående i rapporten. De undergrupper som kommenteras i rapporten är bland annat kön, ålder, utbildning, utrikesfödd samt grad av utsatt område. För ett antal av frågorna har vi även jämförande resultat för den svenska allmänheten.