Sakpolitik och förtroende, demokrati och delaktighet, trygghet och lokalsamhälle

arbetsmarknaddemokratiförtroendePerspektivtrygghet

9 jun 2018

Med:

Den här undersökningen beskriver vad människor tycker och tänker i Sveriges mest utsatta områden. Undersökningen innehåller frågor om samhället, närområdet, vilket förtroende för olika institutioner och hur man ser på integrationen i Sverige.

Undersökningens resultat presenteras utifrån gruppens totala svar men undergruppers svar kommenteras och lyfts fram genomgående i rapporten. De undergruppers resultat som kommenteras i rapporten är bland annat kön, ålder, utbildning, födelseland samt grad av utsatt område. För ett antal av frågorna har vi även jämförande resultat för den svenska allmänheten.