Välkommen till Sveriges främsta mötesplats för integrationsfrågor!

 

Vi kommer, gör du?   Anmäl intresse

Vill du vara med?

Bli en del av lösningen för Sveriges integrationsutmaning!

Politikerveckan Järva är mötesplatsen för alla som arbetar med integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet. Vi välkomnar företag, ideella organisationer, tankesmedjor, studieförbund, ungdomsförbund, studentföreningar och myndigheter med flera att göra utställningar, informera besökare, bjuda in till samtal och ordna evenemang.

Under veckan kan du ta del av bland annat partiledartal, föreläsningar, panelsamtal och seminarier mellan politiker, näringsliv, lokala organisationer och medborgare. Utöver partiledarna har vi även bjudit in representanter från andra politiska nivåer: stadsdel, kommun, landsting och riksdag.

Varje dag tillägnas ett tema och varje partiledare kommer att hålla tal. Information om temadagarna kommer snart.

Var med du också!

Bilder från politikerveckan år 2017

Intresseanmälan

Välkommen att anmäla intresse till Politikerveckan Järva 2018!
Vi söker även långsiktiga samarbetspartners. För mer information kontakta oss på info@theglobalvillage.se
Vill du delta som besökare är det kostnadsfritt och ingen intresseanmälan krävs.