Victoriahem

Victoriahem är en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden. Vi finns i 31 kommuner och tar hand om sammanlagt 40 000 familjers hem. I Järvaområdet äger och förvaltar vi 3 800 hyreslägenheter.

Som hyresvärd är vi en del av många människors vardag och en viktig samhällsaktör i våra stadsdelar. Det gör att vi har ett stort ansvar för att se till att både våra hyresgäster och våra stadsdelar mår bra.