Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för närmare en miljon stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service inom allt från skola och utbildning, omsorg och arbetsmarknadsåtgärder till rent vatten, snöröjning, bostäder, stadsutveckling, kultur, fritid, klimat och miljö och mycket, mycket annat. Med stockholmarnas fokus för ögonen ska Stockholm vara en öppen och demokratisk stad för alla. Här ska nya och gamla stockholmare kunna bo, leva, arbeta och bygga sin framtid.