Klas Friberg, fd. chef för Säkerhetspolisen: Tillsammans kan vi vända utvecklingen

FöreläsningLive

2024, 30 maj, 15:30 – 16:30

Huvudscenen

Arrangör: Axel Johnson

Medarrangör: Järvaveckan

Ämne: Demokrati och politik, Övriga ämnen, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

I en tid präglad av utmaningar som utanförskap och våld står vårt samhälle inför en kritisk uppgift som kräver samverkan över sektorer och politisk enighet. För att förebygga dessa problem måste fler engagera sig i samhällsutvecklingen.

Klas Friberg, tidigare chef för Säkerhetspolisen, har hängivet arbetat med dessa frågor. Hans senaste bok, “Särskilda händelser,” riktar fokus mot att skapa en socialt hållbar stad, särskilt för barn och unga. Klas betonar att ledare inom näringslivet, i samarbete med politiker, har en nyckelroll i att forma framtidens samhälle.

På scenen kommer Klas Friberg att dela med sig av sina djupgående insikter och inspirera till samverkan och proaktivt ledarskap. Tillsammans kan vi skapa tryggare och mer hållbara samhällen för framtiden.

ARRANGÖR

Axel Johnson