Sven Hagströmer

12:00-19:00

Arrangör: Järvaveckan

Ledamot och medgrundare

Sven är en av medgrundarna till Stiftelsen The Global Village och ledamot i styrelsen. Han är ordförande för Avanza och Creades och har över 40 års erfarenhet inom finansbranschen. Sven är en framgångsrik entreprenör med stort samhällsengagemang i frågor som jämställdhet och mångfald. Sven Hagströmer är förutom medgrundare till Berättarministeriet, också grundare av stiftelserna Raoul Wallenberg Academy och AllBright. Berättarministeriet verkar för att alla barn ska ha rätt till en likvärdig skolgång, framför allt inom områden med högt socioekonomiskt index. Privat möjliggör han de verksamheter som Stiftelsen bedriver.