Marianne Bogle

12:00-19:00

Arrangör: Järvaveckan

Ledamot

Marianne är verksamhetsansvarig för CSR Sweden, ett nätverk av företag som arbetar för hållbarhet tillsammans med olika sektorer. De är partner till CSR Europe och World Business Council for Sustainable Development samt Gällivare Näringsliv. Nätverkets aktiviteter är knutna till FN:s hållbarhetsmål, med starkt fokus på social hållbarhet. Marianne sitter i styrelser för AIK Fotboll, Stockholmsalliansen, UUA, och NyföretagarCentrum Huddinge Botkyrka.