Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet! Vi gör det möjligt att tänka nytt och göra annorlunda. Vår mission är att öppna upp för innovation som gör skillnad. Vi samlar företag, forskare, offentlig sektor och civilsamhället i gemensamma riktningar så att de tillsammans kan skapa den utveckling Sverige behöver.