Sveriges riksdag

Sveriges riksdag är hjärtat i den svenska demokratin. Här fattas beslut som påverkar människors liv och vardag. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete. Tillsammans med regeringen beslutas i vissa frågor som rör utrikespolitik och regeringen samråder med riksdagen om vilken politik Sverige ska driva i EU. Arbetet i riksdagen leds av talmannen. I riksdagens sitter 349 ledamöter som väljs genom allmänna val vart fjärde år.