SOS Barnbyar – program för unga som lämnar samhällsvård

SOS Barnbyar jobbar nationellt och internationellt för att stärka rättigheter för barn och unga som placeras eller har varit placerade. I Sverige erbjuder vi stöd för dig som lämnar placering eller har varit placerad och vi arbetar för att hela Sverige ska sätta in ett bättre stöd och bättre lagstiftning och bejaka era rättigheter. Vi arbetar också för att förhindra att familjer splittras och erbjuder stöd till familjer.