Sociala Missionen

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell organisation med social och diakonal inriktning. Sociala Missionen arbetar för att människor i utsatta livssituationer ska kunna tillvarata sina rättigheter. Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv och för att inge människor hopp.