Skyddsvärnet – anno 1910

Skyddsvärnet – anno 1910 verkar inom den idéburna välfärden och arbetar med professionella insatser som ger hjälp till självhjälp, i syfte att förebygga social utslagning i hela Sverige. Skyddsvärnet – anno 1910 ger individer stöttning och redskap för att bli fungerande samhällsmedborgare. Vi förebygger kriminalitet och arbetar preventivt med barn och unga. Vi skapar förutsättningar för individer att komma ur kriminalitet och stödjer personer tillbaka till arbete och bostad. Vi har hela kedjan av insatser och tror på att alla förtjänar en andra chans. Vi kommer att vara på Järvaveckan med vår second hand och sälja kläder till kilopris!