SIANI

Swedish International Agricultural Network Initiative – SIANI – är ett globalt nätverk som stöder och främjar multisektoriell dialog och handling i arbetet för hållbara, rättighetsbaserade och inkluderande livsmedelssystem.

Vårt nätverk är en öppen och interaktiv plattform för utbyte i globala frågor kring livsmedelssystem, jordbruk och fattigdomsbekämpning.