Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer. Vårt mål är att färre skadas eller dör på grund av olyckor och att individen och samhällets motståndskraft ökar. Detta gör vi för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.