Länka Consulting

Samverkan är angeläget för att lösa de komplexa samhällsfrågor vi står inför idag. När vi möts över kunskaps-, sektors- och organisationsgränser uppstår nya kombinationer och förnyelse. Samtidigt kräver samverkan något särskilt av oss. Vi på Länka är i ett ständigt utforskande av arbetssättet samverkan och bidrar med kunskapsutveckling och konkreta metoder som fungerar i den praktiska vardagen. Våra uppdrag inom vitt skilda sakfrågor och olika sektorer ger oss insikter i värdet av våra olika perspektiv och hur vi kan få dessa att mötas. Genom att förstå bättre hur vi praktiskt kan gå tillväga kan vi skapa synergier, innovation och tillvarata våra befintliga resurser.