Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Vi arbetar även med fortbildning av skol- och bibliotekspersonal. Alla våra aktiviteter för barn är kostnadsfria. Vi arbetar för att: • Bredda bilden av vem som kan programmera • Stärka barns digitala kunskaper och förmågor • Bidra till en förståelse för programmering