Järva i samverkan / Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen arbetar för ett integrerat Storstockholm där barn och unga kan optimera sina livschanser. Detta genom b.la. studiestipendier samt organisations- och projektstöd.

Initiativet Järva i samverkan, även kallat JIS, startade 2020 i dialog med lokalt etablerade och verksamma föreningar i Järva som alla arbetar mot målgruppen barn och unga. Syftet var att optimera insatserna i Järva genom samverkan. JIS verkar idag som en stödfunktion och plattform för samverkan. De idag 17 anslutna föreningarna har sedan starten varit medskapare av verksamheten. Tillsammans arbetar vi mot en gemensam vision: “Ett attraktivt och tryggt Järva där vi genom samverkan optimerar barn och ungas förutsättningar”.