Islams Ahmadiyya Församling

Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en dynamiskt, snabbt växande internationell väckelserörelse inom Islam. Det grundades år 1889, och finns idag representerat i över 215 nationer med ett medlemskap på tiotals miljoner. Dess nuvarande högkvarter är i England. Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet är det enda muslimska samfund som tror att den Utlovade Messias har kommit, genom Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) av Qadian. Ahmad (frid vare med honom) gjorde anspråk om att vara den metaforiska återkomsten av Jesus (frid vare med honom) av Nasaret, och en Gudomlig vägledare (mahdi) vars ankomst förutsågs av Islam profet Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom).