Diskrimineringsombudsmannen

Ingen ska bli utsatt för diskriminering – det är en mänsklig rättighet. DO är till för att de som har utsatts för diskriminering ska få upprättelse. Vi tar emot och utreder anmälningar från enskilda, kan företräda enskilda i domstol och genomför tillsyn av aktörer inom olika samhällsområden. En viktig del av vårt uppdrag är också olika främjande insatser, exempelvis dialoger och kunskapsspridning.