Clowner utan Gränser

Vi påminner barn i utsatthet om att de är viktiga. Medan andra organisationer räddar liv, fyller Clowner utan Gränser människors liv med mening igen. Att möta barn i lust, lek och glädje är vårt uppdrag. När det fungerar som bäst skapas hopp, motståndskraft och livsvilja.

Clowner utan Gränsers arbete grundar sig i FN:s Barnkonvention och vi möter barn som befinner sig i utsatthet, runt om i hela världen med skratt och glädje. Vi är en ideell förening vars kärna är våra artister som är medlemmar och ideellt engagerade i organisationen. De donerar sin tid och kompetens till Clowner utan Gränser med vetskapen att glädje och kultur gör världen till en hoppfullare och fredligare plats.

Vi utbildar också personal och volontärer från andra organisationer i Clowner utan Gränsers metoder för att visa hur en kan arbeta med lek och kreativitet i svåra humanitära kontexter. På så vis når vi ännu fler barn och kan stärka deras psykosociala hälsa och rättigheter.