BUFF (Barn och Ungdomsfestival Malmö)

BUFF Malmö Filmfestival är en årlig återkommande internationell barn- och ungdomsfilmfestival som äger rum i Malmö under en vecka i mars. BUFF Filmfestival har sedan 1984 varit det viktigaste visningsfönstret för film för barn och unga i Norden.

Mötesplats

BUFF Filmfestival är en mötesplats för professionella som arbetar med film för en ung publik. Att slå ett slag för film som är riktad till en ung publik är viktigt ur många aspekter. BUFF vill vara en arena där vi lyfter frågor som handlar om tillgång på bra film för barn och unga och nödvändigheten av att skapa goda förutsättningar för produktion, distribution och visning av barn- och ungdomsfilm.

Filmdistribution

Som en del av vårt uppdrag att bredda mångfalden av utmärkt film för barn och unga distribuerar vi några av de bästa filmerna som visats på festivalen – både som skolbio och öppna visningar. 

Läs mer om BUFF och våra filmer här.

Arrangörens Program