Coronapandemin, sakpolitik och förtorende, arbetsmarknad och företagande

arbetesmarknadcoronapandemiföretagandeförtroendePerspektivtrygghet

10 jun 2020

Med: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Den här undersökningen beskriver vad människor i Sveriges 60 mest utsatta områden tycker och tänker kring samhällsutvecklingen i området där de bor och i Sverige i stort. Frågor i undersökningen ställs om ämnen så som coronautbrottet, sakpolitik och förtroende, arbetsmarknad och företagande, trygghet och lokalsamhälle, samt mellanmänsklig tillit. I årets undersökning har vi ett större fokus på unga människor – de mellan 18–29 år.

Syftet med undersökningen är att ge en kompletterande bild av de attityder i samhället som det väldigt sällan ges utrymme för. Det finns många beskrivningar av Sveriges utsatta områden men dessa har präglats av hur medierna har gestaltat områdena och det har allt som oftast handlat om hög arbetslöshet, kriminalitet och allmän otrygghet. Det pratas helt enkelt mycket om utsatta områden och om människorna som bor där – men väldigt sällan med människorna själva. Undersökningens mål är att fylla i denna kunskapslucka.

Undersökningens resultat presenteras utifrån gruppens totala svar, dessutom kommenterar vi hur olika undergruppers svar skiljer sig åt genomgående i rapporten. Undergrupper som kommenteras i rapporten är kön, ålder, utbildning, utrikesfödd samt grad av utsatt område. För ett antal av frågorna har vi även jämförande resultat för allmänheten i stort.

Kunskapspartner

 Marianne och  Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse