Förtroende, trygghet, vilka politiska frågor som upplevs vara viktigaste

förtroendePerspektivtrygghet

10 jun 2017

Med: ABF Stockholm

Syftet med undersökningen är att genomföra en opinionsundersökning i Stockholmsområdet Järva innehållandes frågor om förtroende, trygghet och vilka politiska frågor som är viktigast. Undersökningen innehåller även en partisympatiundersökning gällande riksdagsvalet för de som bor i Järvaområdet. Följande stadsdelar ingår i undersökningen: Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Spånga.

I jämförelse med den svenska allmänheten skiljer sig målgruppen i vissa stadsdelar avsevärt. SD och C har lägre stöd, medan S och MP har högre stöd än svenska allmänheten. De främsta politiska frågorna är skola, invandring och sjukvård, likt svenska allmänheten. För den specifika stadsdelen där man bor är lag och ordning, integration och arbetsmarknad de centrala politiska frågorna.

Nästan hälften anser att Sveriges utveckling går åt rätt håll, vilket är högre än hos svenska allmänheten. Sex av tio tror att deras barn kommer ha en lika bra eller bättre framtid än dem själva. Förtroendet för polisen är högt med 59% som har förtroende för polisen, medan förtroendet för medierna är lägre. En majoritet, 59%, trygga i sina bostadsområden.

Kunskapspartner

ABF Stockholm

ABF Stockholm