Delrapport 5: Förtroende för medias rapportering och synen på religiösa grupper

förtroendenyhetsmediareligiösa grupper

10 maj 2024

Med: Indikator Opinion

Delrapporten Förtroende för medias rapportering och synen på religiösa grupper analyserar hur förtroendet för medias rapportering om en rad kontroversiella ämnen skiljer sig mellan olika grupper. Rapporten redovisar också hur boende i och utanför utsatta områden ser på olika religiösa grupper.  

Pressmeddelande

Nyhetsmediers rapportering om antisemitism och islamofobi

PDF

Lägre förtroende för svenska nyhetsmedier i utsatta områden

PDF

Rapport avslöjar lågt förtroende för Sveriges krigsrapportering

PDF

Ny rapport om synen på svenskar med olika trosuppfattningar

PDF

Kunskapspartner

Indikator Opinion

Indikator Opinion